Designer och konstnär

Atlas – från slumrande materia till kommunen

Atlasen var den tredje delen i verket “2070” och tog formen av en samling kartor i posterformat som utgjorde stommen i en utställning. Runt utställningen iscensattes ett program av aktiviteter och installationer som alla relaterade till Atlasens titel: “Från slumrande materia till Kommunen” och dess huvudfråga: Vad är värt något i kommunen?

2 posters.jpg
närbild schaktet.jpg
i foajen 2.jpg
andra rummet.jpg
avslagbeviljande.jpg
Göta Karlsson

Göta Karlsson

Göta arbetade i gruvan, hon skötte hissarna från en koja på 500-metersnivån. Här ägnade hon de långa tomma arbetsdagarna mest åt att sticka. Hennes berättelse ligger till grund för Atlasens perspektiv: Vad är värt något i kommunen? Foto: Agneta Ekman Wingate

atlas_posters_till_webben.jpg
atlas_posters_till_webben2.jpg
Kartor

Kartor

Affischerna är formgivna av Fia Djerf under art direcion av Karin Linderoth.

Texter

Texter

Berättelserna är författade av Jonas Gren. Innehållet i kartorna är producerat av Erika Sigvardsdotter, Karin Linderoth och Jonas Gren. Illustrationer av Fia Djerf och Karin Linderoth.

atlas_posters_till_webben5.jpg
atlas_posters_till_webben6.jpg
atlas_posters_till_webben7.jpg
atlas_posters_till_webben8.jpg
atlas_posters_till_webben9.jpg
atlas_posters_till_webben10.jpg